فروشگاه IRD FILES

فروشگاه جامع , ارزان سرا , دانلود فایل , فروش محصولات کاربردی

بازار مواد مخدر در ایران

بازار مواد مخدر در ایران این مقاله به بررسی بازار مواد مخدر در ایران می پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت میزان مصرف، نوع مواد مصرفی و قیمت، مورد بررسی قرار داده است . به منظور بررسی ب ازار مواد مخدر در ایران ،قیمت تریاک در افغانستان و مسیرهایی که این مواد طی می کنند تا وارد ایران شده و پس از ورود بخشی از آن به داخل کشور، بقیه برای صدور به اروپا و امریکا ارسال شوند، مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان
تعداد صفحه(1):